Fiskene og lovgivningen

Herunder finder du en omtale af de mest almindelige fiskearter, du træffer langs kysterne på Helgenæs og Mols. Klik på den fiskeart, du søger oplysninger om. Mindstemål og fredningstider er angivet. Der tages forbehold for ændringer, og opmærksomheden henledes på den enkelte lystfiskers pligt til at holde sig ajour med lovgivningen.

Årskalenderen - til højre - viser bedste tidspunkt for fangst af den pågældende fiskeart. De "hotte" måneder er markeret med rødt.

 

 

Torsken

Højsæson for torsk

Mindstemål 35 cm

 

Tidligere har torsken været dominerende for spinnefiskeren. Hvis ikke man kunne fange andet, så kunne man da altid fange en torsk. Sådan er det ved at blive igen, men det har holdt hårdt de seneste år. I lang tid kunne man ikke opdrive torsk langs kysten, og når man endelig fangede et eksemplar af arten var det som regel en undermåler. Sådan er det heldigvis ikke mere. De sidste 2 - 3 år har torsken igen indfundet sig langs kysten, og der fanges jævnligt eksemplarer på 2 - 3 kg, ja sågar endnu større. Det bedste fiskeri indtræffer når mørket falder på. Så trækker torsken ind på lavere vand, for at æde.

 

Til toppen

 

Havørred


Ved isvinter er månederne december - februar umulige

Mindstemål 40 cm

Fredningstid: 15. november - 15. januar
Gælder kun farvede fisk

 

Havørreden er kystfiskerens ædleste bytte. Den værdsættes mere end nogen anden fisk, langs de danske kyster, måske fordi den tidligere ikke var så nem at "få i tale". Sådan er det ikke mere. Udsætningerne i de danske åer og på kysterne har vist deres værdi, og i dag er en havørred på 5 kilo ikke usædvanlig. De mange havørreder er ikke et tegn på renere vand langs de danske kyster, selvom det også er i bedring. Det er snarere effekten af de mange nævnte udsætninger man mærker.

 

Til toppen

 

Hornfisk


Højsæsonen er maj - juni
Hornfisken bliver af mange regnet for Danmarks nationalfisk. Det er efter min mening ikke helt rimeligt. Den er en "turist", der ankommer til den danske kyster i starten af maj, og den drager afsted igen i midten af september. Det anfægter dog ikke, at dens ankomst er et af årets store højdepunkter for kystfiskeren. Nu kan alle være med. Der er fisk nok, og man ser dem mange gange i overfladen. Når fiskene stævner ind til kysten i det tidlige forår, er det for at gyde. Den har egentlig ikke lyst til at æde særlig meget, men af sind er den nysgerrig, og den går da heller ikke af vejen for en godbid, hvis lejligheden byder sig. Lad være med at falde for fristelsen til at kaste store pirke ud i flokke af hornfisk, med det formål at fejlkroge fisken. Det er dårlig moral, og i øvrigt ulovligt. Giv dig god tid; nyd sceneriet når fiskene leger over tangskovene, og forvis dig om, at deres appetit er større efter elskovslegen.

 

Til toppen

 

Makrel

 


Sæsonen varierer og kan strække sig en måned i begge ender!

Mindstemål 20 cm

 

Makrellen er på vej tilbage (har vi da lov at håbe). Den er i de seneste år blevet et forholdsvis almindeligt bytte for bådfiskeren. Enkelte makreller er det da også blevet til for kystfiskeren, men det er mere undtagelsen end regelen. Makrellen fanges bedst på de solrige dage, hvor familien befinder sig bedst i vandkanten. Varmt vejr, højtryk og gerne vindstille. Det er makrelvejr!

 

Til toppen

 

Multe

 


Højsæson i september

Mindstemål 20 cm

 

Multen er blevet en almindelig højsommergæst langs vores kyster. Den ses ofte på varme solrige dage med en let pålandsvind på kysten. Her "græsser" den rundt tæt på land og over rev og tangskove. Ofte ses store flokke, men tro ikke, at det gør den nemmere at fange. Desperationen er at finde i de fleste kystfiskeres øjne, efter en dags fiskeri efter multer. Man har set utrolige mængder af denne lækre spisefisk, men allerhøjest har man fået en enkelt til at gå efter blinket eller fluen. Multen er bestemt ikke nem, og grunden er den simple, at fisken på det nærmeste må regnes for at være vegetar. Den græsser sten og bund for alger o.l., og den interesserer sig bestemt ikke for animalske produkter. Sådan er det ofte i juli og august, men fortvivl ikke. Ofte kan det nemlig i sensommeren lade sig gøre at fange den eftertragtede spisefisk. Her afblomstrer algerne, og vommen skal stadig fyldes. Fokus bliver nu rettet mod mysis og andre små krebsdyr. Fluefiskeren kan således have kronede dage i september og langt hen i oktober.

 

Til toppen

 

Fladfisk

Når jeg vælger at behandle fladfiskene under et, er det ikke for at undervurdere arterne. Tvært imod er det ofte den mest fangede fisk på Helgenæs. Det hænger naturligvis sammen med, at mange lystfiskerturister vælger at fiske med bundsnøre, når de besøger "øen" første gang. Den typiske art er skrubben, der træffes hele Helgenæs rundt. Næst efter denne art er det isingen, der er karakterfisk. Begge fanges de fint på det traditionelle paternoster-tackle med sandorm som agn, men forskellen ligger i, at skrubben gerne vil have en stor mundfuld, hvorimod isingen gerne lader sig nøjes med en bid af en sandorm. Skrubben bliver naturligvis størst. Eksemplarer mellem 500 gr. og 1 kilo er almindelige. Hvis man fanger en ising over ½ kilo, er der tale om et stort eksemplar.
Rødspætten, pighvarren og slethvarren er alle fiskearter, der holder af dybt, køligt og iltrigt vand. De kan i enkelte tilfælde fanges på sandorm, men foretrækker generelt fiskeføde som tobis, sild o.l. De er desuden udprægede nattefisk, i hvert tilfælde hvis de skal fanges fra kysten, og det kan bestemt lade sig gøre. Prøv f.eks. kysten mellem Slette og Ljushage, og prøv evt. med levende agn.

 

Til toppen

 

Skrubbe

Mindstemål 25,5 cm

Fredningstid: 15. januar - 15. maj
Gælder hunskrubber, hvis rognsækken er mere end halvdelen af fiskens totallængde

 

Til toppen

 

Ising

 

Mindstemål 25 cm

 

 

Til toppen

 

Rødspætte

 

Mindstemål 27 cm

Fredningstid: 15. januar - 30. april

 

 

Til toppen

 

Slethvar

 

Mindstemål: 30 cm

 

 

Til toppen

 

Pighvar

Mindstemål: 30 cm

 

Pighvarren er blevet en mere og mere almindelig fisk langs vores kyster. Der skal dog målrettet fiskeri til, hvis du vil opnå succes med denne herlige spisefisk. Frem for alt skal du satse på bundsnørefiskeri, men agne med tobis eller sild i stedet for traditionelle agn som sandorm og børsteorm. I det tidlige forår samles edderfugleflokkene herude, og et gammelt - men brugbart - råd fra de lokale erhvervsfiskere, er at koncentrere fiskeriet omkring disse steder.

 

Til toppen

 

Tunge

 

Mindstemål 24,5 cm

 

 

Til toppen

 

Andre arter

Laks

Mindstemål: 60 cm

Fredningstid: 15. november - 15. januar
Gælder kun farvede fisk

 

Meget sjældent landes der en laks langs kysten. At anvise specielt gode pladser er omsonst, for der er i reglen tale om strejfere.

 

Til toppen

 

Ål

Mindstemål (Gulål saltvand): 35,5 cm

Mindstemål (Gulål ferskvand): 45 cm

 

Ålene fanges primært fra slutningen af juli til starten af november. De er almindelige langs kysten i denne periode, og sommernætterne kan give overraskende gode resultater.

 

Til toppen

 

Sej

Mindstemål: 40 cm

 

Det er sjældent, at sejen opnår de store størrelser langs kysten. Ofte er de under mindstemålet, men de fighter herligt i natten på let grej.

 

Til toppen

 

Lubbe

 

Mindstemål: 30 cm

 

Lubben er en torskefisk, der typisk foretrækker dybt vand, og den er som sådan ikke almindelig langs kysten. En sjælden gang træffer man dog på den, hvis man koncentrerer sit fiskeri de dybeste steder langs Helgenæs' kyster. Der er som regel tale om en sidegevinst ved fiskeri efter torsk.

Hvilling

 

Mindstemål: 23 cm

 

Denne lille torskefisk kan være en plage for bundsnørefiskeren. Sammen med krabberne er den nemlig ekspert i at pille sandorm af forfanget. Det er da også oftest som bifangst ved bundsnørefiskeri, man træffer på den.

 

Til toppen

 

Havaborre

Til toppen

Jo du læste rigtigt! Havaborren - eller barsen - som den hedder fanges mere hyppigt end tidligere. Måske bliver denne art mere populær i de kommende år. 

 

Til toppen